ODHLUČNENIE STROPU

Poznáme dva typy hluku šíriaceho sa stropom :

  • Vzduchom šírený hluk (rozhovor, krik, hlasná hudba a TV)
  • Krokový hluk (chôdza, dupot, klepot, padajúce predmety)

|     ODHLUČNENIE    |     ZVUKOVÁ IZOLÁCIA     |     RIEŠENIA     |     KONTAKT     |