Protihluková deliaca priečka kancelárie

Problém

Kancelária štátnej budovy v Bratislave rozšírila svoju výbavu o servery, ktoré vydávajú rušivý hluk a to najmä pri práci.

Riešenie

Serverovňa sa od kancelárie oddelila priečkou, na ktorú sme z jednej strany inštalovali zvukovú izoláciu PhoneStar TRI

Výsledok

Pracovníci kancelárie môžu teraz nerušene pracovať.

|     ODHLUČNENIE    |     ZVUKOVÁ IZOLÁCIA     |     RIEŠENIA     |     KONTAKT     |